Mga

BLOG

TARLA BİTKİLERİ

TARLA BİTKİLERİ | Mga

Tarla bitkileri; tarlada yetiştirilen genelde otsu yapılı ve tek yıllık, bazen ise çalımsı veya odunsu çok yıllık kültür bitkileridir.

Tarla bitkileri de kendi aralarında 4 ana ürün grubuna ayrılır.

Bunlar; tahıllar, yemeklik baklagiller, endüstri bitkileri ve yem bitkileridir. 

Şöyle ki Dünya’da dikey ya da yatay olarak yayılmış en geniş tarım arazileri tarla bitkilerine ayrılmış durumdadır.

Soğuğa, sıcağa, dona, kurağa ve neme en dayanıklı bitkiler tarla bitkileridir. Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de tarla bitkilerinin ayrı bir önemi vardır. Çünkü insanların beslenme, giyinme, sanayi, endüstri, ilaç ve kozmetik sanayii gibi ihtiyaçları büyük ölçüde karşılar. Tarla bitkileri sadece insanlar için değil çiftlik hayvanlarının da besin kaynağıdır.

Ayrıca tarla bitkilerinin araştırmaları ve uygulama alanları içerisinde ulusal ve uluslararası öneme sahip bir diğer ürün grubu da tıbbi ve aromatik bitki çeşitleridir.

Bu bitkilerin üretimi diğer tarla bitkilerinin üretim alanlarına nispeten daha küçük, dar ve marjinal tarım alanlarında yapılsa da tüm üretim ve hasat koşulları uygun olduğu takdirde üreticilere küçük alanlardan iyi kazançlar bırakabilmektedir ve ayrıca üreticiler bölgelerindeki diğer üreticilere rol model üreticiler olabilmektedirler.

 

Türk tarımının ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesinde, aynı zamanda giderek artan nüfusla doğru orantılı olarak gelecekte gıda ihtiyacının daha da artmasından dolayı, büyük ölçüde tarla bitkilerine ihtiyacımız vardır.

İnsanlığın ve canlılığın devamlılığı ve kaliteli tarla bitkileri üretimi için sürdürülebilir tarım önemlidir.


Tarla bitkileri ziraat fakültelerinde yer alan bir bölümdür. Tarla bitkileriyle ilgili çalışmalarınızda bu alandan mezun, bu alanda uzmanlaşmış ziraat mühendisleriyle veya yine bu alanda sahada deneyim kazanmış ziraat teknikerleri ile birlikte ilerlemenizi öneririz.
Bu yazımızda Tarla bitkileri hakkında sizlerle paylaşacaklarım bu kadar. Daha derin ve ayrıntılı bilgiye sahip olmak istiyorsanız yazının sonundaki kaynaklardan yararlanabilirsiniz.