Mga

BLOG

TARIMSAL YAPILAR

TARIMSAL YAPILAR | Mga

“Tarımsal bir üretim için gerekli olan ana materyaller nelerdir?” diye soracak olursam eminim birçoğunuz ilk olarak; tohum ,toprak, fide, bağ, bahçe vs. diyeceksiniz. Çok haklısınız fakat en az bunlar kadar önemli bir başka şey de tarımsal yapılardır.

Tarımsal faaliyetlerin bir bütün hâlinde yürütüldüğü birimlere tarım işletmeleri adı verilir. Tarım işletmelerinde bitkisel ve hayvan üretimi yapılarak elde edilen ürünler mamul ve yarı mamul hâline getirilir, depolanır ve pazara sunulur. Üretim, depolama ve pazarlamada kullanılan araç gereç ve diğer ekipmanlar da işletmenin kendi bünyesinde bulundurulur. Bu nedenle tarımsal işletmelerde tüm bu işlerin organize ve başarılı bir şekilde yapılabilmesi için birtakım yapılara ihtiyaç duyulmaktadır. Bir tarım işletmesinde bulunması gereken başlıca yapılar şunlardır:
¬ Konutlar
¬ Bitkisel üretim yapıları
¬ Hayvansal üretim yapıları
¬ Ürün koruma ve depolama yapıları
¬ Alet ve makine koruma yapıları
¬ Ürün değerlendirme ve pazarlama yapıları
¬ Diğer yapı ve tesislerdir.
Tarımsal işletmelerde bu yapıların hepsi veya bir kısmı bulunabilir.
İşletmelerde bulunan yapıların büyüklük sayı ve çeşitleri, bölgenin üretim deseni, bölgenin iklim koşulları, tarımsal işletmenin tipi, tarımsal işletmenin büyüklüğü, bölge halkının gelenek ve görenekleri vs. gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Bu yapıların konumlandırılmasında planlama da ayrıca önemlidir. Örneğin; hayvanların yem depoları taşınabilirliği kolay olsun diye ahıra yakın bir yere yapılmalıdır.
Ya da uçucu yağ elde etmek için kurulmuş bir tıbbi ve aromatik bitki plantasyonunu düşünelim. Distilasyon ünitesini bu tarlaya yakın bir yere kurmak gerekir ki bitki hasattan sonra etken maddesini kaybetmesin ve hemen distile edilebilsin.

Kaynak